Segons l'article 10.1 de la convocatòria d'ajudes del Programa *MOVES III - Vehicles Comunitat Valenciana, les entitats locals segons l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i el sector públic institucional conforme l'article 2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que realitzen la seua activitat en la Comunitat Valenciana, podran formular directament la sol·licitud, a l'efecte de poder tramitar-la amb anterioritat a la publicació de la licitació pública corresponent i complir així amb el caràcter incentivador, no sent obligatori la seua tramitació a través d'un concessionari adherit.

Per a poder tramitar la sol·licitud d'ajuda directament a través de la "Zona Privada" del Programa *MOVES III de la Comunitat Valenciana disponible en aquesta mateixa web, http://moves.ivace.es, és necessari que l'entitat pública es registre prèviament en aquesta.

El termini per a sol·licitar el registre de les entitats públiques comença el 29 de juliol de 2021 i finalitza el 30 de juny de 2024. En la menú de la part dreta disposa d'un document en format pdf "Manual Registre Entitats Públiques MOVES III" que l'ajudarà en el procés de registre.

Per a iniciar el procés de registre punxe en el següent quadre: